Cefina

Cefina
Doneer met iDeal

Geven

Ooit bij stilgestaan, dat bijna iedereen met een Joodse achtergrond en woonachtig in Nederland ooit in zijn/haar leven met één van de aangesloten instellingen van Cefina in aanraking komt?! De meesten van ons staan hier niet bij stil. Maar als wij de zorginstellingen niet alleen voor de huidige generaties maar ook voor de toekomstige generaties overeind willen houden dan is GEVEN onontbeerlijk. Kijk maar ns om u heen bij een Joodse bijeenkomst en u ziet 'beveiliging'. Misschien heeft u een ongeneeselijk zieke tante in het hospice of een neefje op één van de Joodse dagscholen, een opa en oma samen in het mr L.E. Visserhuis.... Iedereen nu en in de toekomst heeft recht op Joodse zorg en beveiliging!

Doneer direct

Klik op iDeal en u kunt direct online geven aan Cefina.

Geef via ING rekening IBAN NL91 INGB 0000 1918 00      

Acceptgiro

Geeft u liever per acceptgiro? Vul dan hier het aanvraagformulier in en wij sturen u de acceptgiro per omgaande toe.

Machtiging

Periodiek een gift doen passend bij uw portemonnaie, zonder dat u daar over na moet denken. Geen betalingsrompslomp en toch zelf in de hand houden wanneer en hoe u de gift wilt bijstellen. Want als u het bedrag wilt veranderen stuurt u een email aan info@cefina.nl . Een machtiging afgeven kan vanaf elke door u gewenst bedrag.

Periodieke schenking

Geef met belastingvoordeel
Al vanaf € 120 per jaar*


Geef via een schenkingsovereenkomst. Hiermee geeft u, onder bepaalde voorwaarden, volledig aftrekbaar.
Gebruik het formulier periodieke schenking >

De schenking dient te worden vastgelegd in een overeenkomst voor minimaal 5 jaar. De schenking dient in vaste termijnen plaats te vinden met ieder jaar hetzelfde totaalbedrag. U kunt in de overeenkomst zelf aangeven welk bedrag, en in welke termijnen.

Rekenvoorbeeld:
Stel u doneert € 500 en u valt in de belastingschijf van 52%, dan ontvangt u € 260 terug van de belasting. Hierdoor heeft u uiteindelijk € 240 netto betaald, terwijl u € 500 aan Stichting Cefina heeft gedoneerd.*

*) Het uiteindelijke bedrag dat u terug ontvangt hangt natuurlijk af van de belastingschijf waarin uw inkomen valt.
**) Omdat het verwerken van de overeenkomsten tijd (en dus geld) kost, verzoeken wij u vriendelijk voor de schenkingsovereenkomst een ondergrens aan te houden van € 120 per jaar.
Neem voor meer informatie contact met ons op.

Een certificaat cadeau

Vele schenkingen worden gedaan voor een bepaalde gelegenheid: een jubileum of speciale verjaardag, een Bar/Bat Mitswah, een huwelijk, een joodse feestdag of een andere heugelijke gebeurtenis. Bespreek met ons hoe u uw cadeau aan Cefina wilt organiseren.

Nalaten

Er zijn verschillende manieren om na te laten aan Cefina. Een notaris kan u adviseren hoe uw wensen op dit terrein op optimale wijze, met of zonder testament, tot uitdrukking gebracht kunnen worden.

Bijlage

Verstuur een E-Card
Verstuur een E-Card Verstuur een E-Card
Verstuur een E-Card